Disclaimer

Op de inhoud en het gebruik van de smsafmelden.info site zijn deze voorwaarden van toepassing. Gebruik van de smsafmelden.info site houdt aanvaarding van de voorwaarden door de deelnemer of bezoeker van de smsafmelden.info site in. Wij behouden ons het recht voor om zonder bericht de smsafmelden.info site als mede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de smsafmelden.info site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de smsafmelden.info site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te onderhouden. Sms Afmelden sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de smsafmelden.info site verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Sms Afmelden behoudt zich het recht voor de informatie op de site aan te passen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, zonder daarvan de bezoekers van de site vooraf op de hoogte te stellen. Smsafmelden.info heeft geen banden met de organisaties van de smsdiensten vemeld op deze website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door hen verstuurde smsberichten.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de smsafmelden.info site, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Sms Afmelden en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van de smsafmelden.info site worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sms Afmelden.

Beschikbaarheid
Sms Afmelden spant zich in om de sites zo goed mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van sites.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 

Veel gezocht

 

Nieuwsbrief

Ik wil mij aanmelden voor de SMS Afmelden nieuwsbrief

 

Laatste Nieuws

Aanpak van sms-dienst...
Herziene Reclamecode ...
OPTA beboet spammer
Sms-aanbieders moeten...
Ongewilde sms-dienste...
Vodafone blokkeert sm...
Opt-out voor sms-dien...
Betere bescherming te...
Blokkeren premium-sms...
Volop onderzoek naar ...